AHOY ROTTERDAM

"Totale integratie"
De tribunes hebben we voorzien van strekmetaal met hierin opgenomen LED- verlichting, sprinklers en akoestische voorzieningen.